ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling

Stichting BRAM bestaat sinds februari 2012 en beheer inmiddels een collectie van vijftien historische museumbussen. Op dit moment is de status van ANBI-stelling in behandeling bij de Belastingdienst. Zodra er een positieve beslissing is genomen zal dat op deze pagina kenbaar worden gemaakt.

Naam
Stichting Beheer en Restauratie van Amsterdamse Museumbussen - BRAM - het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/Fiscaal nummer is 8014.00.127. BRAM staat bij de Kamer van Koophandel Amsterdam/Haarlem ingeschreven onder het nummer 54681030.

Doelstelling volgens de statuten van de stichting:
1. De stichting stelt zich ten doel:
Doel van stichting BRAM is een repesentatieve collectie historische autobussen uit de regio Amsterdam bij elkaar te brengen, te restaureren en zo het mobiel cultureel erfgoed voor de toekomst te behouden en te presenteren aan het publiek.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
Wij hebben geen museum, maar willen onze bussen tonen en het publiek in de gelegenheid stellen mee te rijden. Door te horen, ruiken en voelen wordt voor menigeen de historie tastbaar en komen de herinneringen boven. Wij opereren geheel zonder subsidies en zijn dus afhankelijk van donaties, legaten en opbrengsten uit verhuurd vervoer.

Beleidsplan
BRAM streeft er naar een “rijdend museum” te zijn. Om de bussen aan het publiek te kunnen tonen, neemt zij dan ook deel aan allerlei evenementen op het gebied van (historisch) vervoer en worden er voor haar donateurs excursies georganiseerd. Ook worden de bussen verhuurd, met name voor ritten die een relatie hebben met onze historie, maar ook voor trouw- en bedrijfsritten. Dit alles binnen de mogelijkheden die er zijn voor het rijden met historische voertuigen. Zo rijden we in de winter niet om onze collectie tegen de weersinvloeden te beschermen.

Vervolg op pagina 2